För kulturutövare i staden kunde de församlade rotarianerna konstatera att det var ett nytt tillskott av lokaler som verkligen behövdes. När sedan Stadsmuseet med sina fem teman av stadens historia invigs i mitten av juni blir fabriken fulländad.

För museets utställningar och verksamhet blir enligt museichefen Martin Lindor ytan ungefär dubbelt så stor mot vad man tidigare i lokalerna. När det gäller denna verksamhet kunde de församlade konstatera att där har personalen fått ett stort tillskott när det gäller förråd och övriga arbetslokaler. För musikskolan har som Martin uttryckte det de nya lokalerna medfört ett stort lyft, vilket i sin tur borgar för att musiklivet i staden kommer att fortsätta att blomstra. Detta borgar också för att den verksamhet med stadsmuseet som man nu bygger upp skall lyckas i de nya lokalerna och kanske det stora hornet framför entrén till Kulturfabriken kan locka besökare till platsen.