Silvester Jellinek kritiserar Kristdemokraterna i sin senaste krönika och hänvisar till ett radioprogram och ett uttalande som gjorts där. Jag vet inte vem som har uttalat sig för Kristdemokraterna men det är beklagligt att en felaktig bild blir spridd. Sverige ska självklart göra allt de kan för att hjälpa barn som flytt undan krig, våld och övergrepp. Jellinek använder sin krönika till att ge en bild av att Kristdemokraterna vill slänga ut barn ur Sverige. Detta stämmer inte och är beklagligt om någon uttalat sig på detta sätt å våra vägnar.

Jellinek undrar också om inte Kristdemokraterna har en etisk plattform. Självklart har vi det. Kristdemokratin är stadigt förankrad i en värdegrund som bygger på kristna värden, vilket är essensen i vår politik. Detta innebär bland annat en stor omsorg om barn, inte minst de som kommit till Sverige på grund av krig. Detta skulle Jellinek vetat om han tagit sig tid att läsa vårt principprogram, vilket jag nu har skickat till honom. Istället gör han som även en del andra gör. Man fångar en mening eller ett uttalande och skapar rubriker utan att ta reda på sanningen.

Marianne Gustafson

Ordförande

Kristdemokraterna Skövde