Kommunerna har kommit en bra bit på väg när det gäller att ta fram lokala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism. Såväl Falköping, Skövde, Tidaholm som Skara har färdiga förslag som politikerna ska godkänna. Handlingsplanen innebär att de som jobbar i kommunens verksamheter, som personal inom skola och omsorg, får ökad kunskap och verktyg att hantera problemet.

Per Beckman, är säkerhetssamordnare och kontaktperson i Falköping.

— Vi uppfinner inga nya hjul utan införlivar arbetet det som redan görs, exempelvis hur vi jobbar mot utanförskap, säger han.

Det finns i nuläget inga indikationer på våldsbejakande extremism i kommunen och det är något som förvånar Per Beckman.

— Vi kommer att stöta på problemet. Barn och unga finns på nätet, även de extremistiska rörelserna finns där och de är proffsiga på att rekrytera medlemmar den vägen. Därför måste vi vuxna lära oss hur organisationerna jobbar för att vi ska stå rustade att hantera sådana situationer.

I Skara är den lokala gruppen av Brottsförebyggande rådet spindeln i nätet för arbetet.

Annons

Bo-Lennart Sandquist, säkerhetsstrateg i kommunen, berättar att förutom den snart färdiga handlingsplanen har lärarna på SFI samt personalen på Katedralskolan informerats om våldsbejakande extremism.

Här har vitmaktrörelsen varit aktiva med att dela ut flygblad och sätta upp dekaler på lyktstolpar.

— Det är inte förbjudet att dela ut flygblad så där är det svårt för oss att göra något. Klisterdekaler är en form av skadegörelse så där kan vi göra en polisanmälan, säger Bo-Lennart Sandquist.

Hanna Levin, enhetschef sektor socialtjänst i Skövde, ger ungefär samma bild.

— Vitmaktrörelsen spred propaganda på Västerhöjdgymnasiet i samband med Förintelsens minnesdag. För övrigt har det varit lugnt kring frågan, vi ser inga tecken på den här typen av extremism.

Skövde kommun har bra inarbetade system som fångar upp ungdomar på glid, anser Levin.

Förra sommaren installerades en jourtelefon dit anhöriga kan ringa om de känner oro för att ett barn är på väg att radikaliseras.

— Det har ringt ett par gånger och då har det varit journalister som vill höra sig för om det har ringt någon. Telefonlinjen ska vara kvar. Det kan uppstå behov och ringer det bara en enda person som vi kan hjälpa är det värt det, säger Hanna Levin. Bengt Höglander, socialchef i Tidaholm, bekräftar att det inte kommit några indikationer på våldsbejakande extremism i kommunen.