En cancersjukdom förändrar livssituationen för patienten och hens närstående. Men hur hanterar man den nya vardagen? Skaraborgs sjukhus vet – och erbjuder konkreta tips och vägledning vid kostnadsfria föreläsningar. Det skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

– Vi vänder oss inte till en speciell grupp, eftersom tankarna om livet är desamma oavsett vilken cancersjukdom du har drabbats av. Alla som känner behov av ökad kunskap och stöd är välkomna. Det säger arbetsterapeuten Anna Jonsson i pressmeddelandet.

Hon är en av föreläsarna, som tillsammans med bland andra, arbetsterapeuten och rehabiliteringskoordinatorn Anna Fisher och sjuksköterskan Malin Andersson arbetar med cancerrehabilitering vid Skaraborgs sjukhus.

Föreläsningarna i Skövde och Lidköping syftar till att ge patienten och närstående en ökad kännedom inom olika ämnesområden, som har betydelse under och efter en cancersjukdom,

värdefulla råd och verktyg, som underlättar den förändrade livssituationen.

– Det kan handla om hur man gör för att få balans mellan vardagsaktiviteter och vila, säger Malin Andersson.

Ge exempel på några sådana tips?

– En del i detta är energibesparande åtgärder, som att det kan vara bra att sitta ned och duscha. Ett annat exempel är att man kan samla krafter inför ett besök hemma hos släktingar eller vänner genom att vila dagen före, säger Malin Andersson.

Annons

Föreläsningarna pågår i två timmar och har olika innehåll vid olika tillfällen under följande rubriker: vad är cancer?, psykosocialt perspektiv, samlevnad och relationer, kost, mindfulness, existentiella tankar, fysisk aktivitet och balans i vardagen.

– Gruppinformation på det här sättet kan också fylla en annan viktig funktion, att känna att man inte är ensam. När människor som befinner sig i samma situation träffas kan de också bli ett stöd för varandra, säger Anna Fisher.

Idag är det välkänt att man med regelbunden fysisk träning kan må bättre och orka mer och också klara cancerbehandling bättre och minska biverkningar. Den som är under eller har avslutat cancerbehandling kan också – med remiss från läkare eller sjuksköterska – träffa en fysioterapeut. Vid Skaraborgs sjukhus i Skövde erbjuds då individuellt samtal med information, råd och stöd för anpassad träning, individanpassad gruppträning, kondition och styrka, förskrivning av fysisk aktivitet på recept.

Här är alla föreläsningsdatum. Alla föreläsningar pågår mellan 14- 16.

5 februari – Skövde: Fysiskaktivitet/Balans i vardagen

19 mars – Lidköping: Fysiskaktivitet/balans i vardagen

25 mars – Skövde: Samlevnad ochrelationer/Kost

23 april - Lidköping: Vad ärcancer?/Psykosocialt perspektiv

29 april – Skövde: Fysiskaktivitet/Balans i vardagen

7 maj – Lidköping:Mindfulness/Existensiella tankar