- Nu finns det hårda data som visar att en förändring är bra för patienterna, säger Johan Karp.

Så kan SkaS halvera antalet infektioner

Johan Karp, ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus, har tillsammans med en kollega kommit fram till..

Så kan SkaS halvera antalet infektioner

Johan Karp, ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus, har tillsammans med en kollega kommit fram till hur en minskad användning av en viss antibiotika kan minska lidandet bland patienter med infektionssjukdom.

Han och läkarkollegan Jon Edman Wallér vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås har gjort en kontrollerad studie av samtliga patienter som behandlats med antibiotika under tre utvalda år – 2007, 2012 och 2015.

Resultatet är slående.

Höga nivåer

Sedan 2007 har SÄS halverat förekomsten av sjukhusförvärvad clostridium difficille-infektion medan Skaraborgs Sjukhus (SkaS) ligger kvar på oförändrat höga nivåer. Förklaringen som Johan Karp och Jon Edman Wallér kommit fram till är att SÄS till 90 procent ersatt cefotaxim med till exempel bensylpenicillin och nebcina samtidigt som Skaraborgs Sjukhus i hög utsträckning fortsätter att förskriva cetofaxim.

Annons

– Cefotaxim är ett bra antibiotika, men vi ser också att användandet kan få svåra konsekvenser för patienter som drabbas av den aktuella infektionen om tarmfloran bryts ned på grund av behandlingen, säger Johan Karp.

Kan leda till mycket gott

Han hoppas att Skaraborgs Sjukhus ser möjligheterna till en förändring, för den kan leda till mycket gott:

• mindre lidande för patienterna

• minskat merarbete för personalen till följd av mindre isoleringsvård, städning och öppenvård av återfall i sjukdom.

• minskade kostnader för sjukvården

- Det finns en förbättringspotential som bevisligen kan ge goda resultat, säger Johan Karp.

Förändringar på gång

Infektionskliniken vid Skaraborgs Sjukhus ska med anledning av forskningsresultaten genomföra ett kvalitetsprojekt för att ta fram ett nytt antibiotika-pm, som ska göra det enklare att förskriva alternativa antibiotika. Man planerar också att införa antibiotikaronder vid medicin- respektive kirurgkliniken för att gå igenom samtliga patienter som behandlas med antibiotika.

-Vi har alla möjligheter att nå samma nivåer som SÄS. Det är angeläget och jag vet att STRAMA, nationell samverkan för antibiotikafrågor, förordar en förändring när det gäller just cefotaxim, säger Johan Karp.