Vad händer när en patient lämnar sjukhuset? Sjukhus, vårdcentraler och kommuner kommer nu att samarbeta på ett nytt sätt kring detta.

– Det vi får till oss är att många patienter känner sig trygga på sjukhus, men tanken är att man ska ligga där när det verkligen behövs. I övrigt tar primärvård och kommuner över, säger Carola Låstberg, avdelningschef inom äldreomsorgen i Skövde kommun, på en presskonferens om förändringen.

– Vi ska utnyttja våra kompetenser på bästa möjliga sätt. Vi har alla en trängd ekonomi och vi har brist på vårdplatser, därför ska rätt patienter vara på vårdplatserna, säger Eva Sundström från Skaraborgs sjukhus.

Primärvården får nu ett större ansvar.

– Vi har ansvar för att samordna resurserna och göra en plan för patienten, säger Susanne Lidén, primärvårdschef på Närhälsan Östra Skaraborg.

inom tre dagar efter att en patient är klar för utskrivning från sjukhus ska primärvården ta kontakt med patienten och kalla till en så kallas SIP, samordnad individuell planering, som med fördel kan göras hemma hos patienten. Om det finns behov av hemsjukvård eller andra insatser deltar kommunen i denna planering. I Skövde kommun finns nu också särskilda hemgångsteam som hjälper patienter tillbaka till hemmet.

Annons

Susanne Lidén berättar att vårdcentralerna har anställt särskilda vårdplanerare för att sköta den nya planeringen. Tidigare har en så kallad vårdplanering gjorts mellan sjukhuset och kommunen.

En annan stor förändring är att man på sjukhuset när en patient kommit in ska meddela när patienten förväntas lämna sjukhuset. Detta för att primärvård och eventuellt kommunal vård ska kunna planera för den fortsatta vården.

Tidigare har sjukhuset efter en tid kontaktat kommunen och primärvården har inte varit så involverad.

Det har ibland varit ett problem för Skaraborgs sjukhus att kommuner inte kan ta emot färdigbehandlade patienter för att kommunen saknat korttidsplatser. Tidigare fick kommunen ett betalningsansvar efter fem karensdagar. Detta skärps nu till tre dagar där även helgdagar räknas. Överlag hoppas man att detta system inte ska behöva användas.

En bakgrund till förändringarna är en ny lag kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som började gälla 1 januari. Beroende på att ett datasystem inte varit färdigutvecklat tidigare har Västra Götalandsregionen inte infört det nya arbetssättet förrän 25 september.

Datasystemet heter Samsa, samordnad vård- och omsorgsplanering, och genom detta delar de olika vårdgivarna information med varandra. Detta är något som kräver samtycke av patienterna, som därför kommer att frågas om detta.