Regionfullmäktige har tagit beslut om ett förslag till regional plan för infrastrukturen för transporter. Planen gäller åren från 2018 till 2029 och omfattar preliminärt 6,6 miljarder kronor.

Lite drygt hälften föreslås gå till åtgärder på vägar. Kollektivtrafiken får en femtedel men därtill kommer en tiondel i samfinansiering av järnväg i nationell plan.

Satsningar för infrastruktur för cykeltrafik står för sju procent. Det är närmare en halv miljard kronor som satsas på cykelvägar och liknande.

Regionala vägåtgärder i Skaraborg som finns med är 44 förbifart Lidköping, 49 Axvall-Varnhem och 49 Skövde-Igelstorp (huvudsakligen från år 2022).

Annons

För sträckan Varnhem-Skövde på väg 49 kan en åtgärdsvalsstudie påbörjas 2018, enligt planen. En likadan studie för väg 49 genom Skövde kan startas 2020 eller senare anges i planen.

De föreslagna kollektivtrafikåtgärderna omfattar bland annat satsningar på tre nya resecentrum i Göteborg som ingår i Västlänken, samt andra satsningar inte minst i sydvästra delen av regionen.

Kinnekullebanan finns med när det gäller samfinansiering av järnväg i nationell plan med 45 miljoner kronor.

I planen finns också åtgärder i den nationella planen listade, däribland ombyggnaden av E20 till mötesfri landsväg som planeras för flera sträckor under de kommande åren.

Miljöpartiet har skickat ut ett pressmeddelande angående planen där det framhålls att partiet kämpat för och även fått igenom att det görs större satsningar på cykel, järnväg och kollektivtrafik.

– I förslaget finns ett fåtal inslag som är direkt negativa för klimatet, men betydligt fler delar är direkt positiva och det finns en klimatpotential i planen som vi gröna fortsatt kommer värna. Men det här var inte ett enkelt beslut från oss och det är ingen hemlighet att vi hellre skulle ha velat se en plan som innehöll ännu större satsningar på cykel, järnväg och kollektivtrafik, säger Ulrika Frick (MP), kollektivtrafiknämndens ordförande, i pressmeddelandet.

Den regionala planen skickas nu vidare till regeringen som tar beslut om nationell plan och ekonomiska ramar för de regionala planerna, varefter regionfullmäktige kommer att fatta ett nytt beslut.