Det handlar om Skaraborgs sjukhus och där ingår förutom Skövde även Falköping, Mariestad och Lidköping.

Just nu pågår aktiviteterna för fullt, som startade i går och avslutas i morgon fredag.

– Förra året var första året då vi slog ihop kvalitetsdag och patientsäkerhetsdag till utvecklingsdagar, säger chefsjuksköterska Susanne Gustavsson, Skaraborgs sjukhus.

Syftet är att ge medarbetarna en möjlighet att sprida och presentera allt bra arbete som görs och har gjorts och inspirera till ny utveckling.

– Sjuksköterskor som gått utbildningar kan sprida det de lärt sig, likaså våra kontaktsjuksköterskor för cancerpatienter som kan berätta om sitt förbättringsarbete. De har bland annat varit med och utformat "Min vårdplan" tillsammans med patienter.

Min vårdplan är ett dokument som patienten får med sig i handen och som är kopplat till hens egna önskemål.

Annons

– En medicinavdelning i Falköping har tagit fram två filmer om patientsäkerhet som kan visas för elever, nyanställda och anställda. De handlar exempelvis om hur man ska förebygga fallolyckor på sjukhus och hur hanteringen av läkemedel kan bli säkrare så att patienten får rätt medicin och rätt mängd.

På schemat finns också pristävlingar för medarbetarna, där det största är utvecklingspriset på 30 000 kronor.

– Vi har även Skas Express, som är helt nytt för i år, säger Susanne Gustavsson.

Totalt 24 medarbetare från olika yrkeskategorier deltar fördelade i tre grupper och ska under ett dygn ta fram möjliga lösningar för tre problemområden inom vården.

– Det är verksamhetschefer som har tagit fram de olika problemområdena. Dessa fick grupperna reda på i morse och har till på fredag morgon på sig att lösa dem.

Det handlar om hur man praktiskt ska arbeta med vårdplanen, hur det ska bli tydligt för patienten vad som ska hända under tiden på sjukhus och hur länge hen ska ligga inne.

– Ett annat problem är hur exempelvis information om en patients medicin ska överföras på ett säkert sätt från en avdelning till ett boende i kommunen. Vi har ingen säker överföring av det i dag.

Ytterligare ett problem är hur man snabbt ska kunna få en överblick av hur en patient mår, hur det ser ut på en avdelning eller hur hårt belastat sjukhuset kommer att vara idag.

– Vi behöver hitta sätt att visualisera de här sakerna på i realtid.

Mycket handlar om hur man ska öka patientsäkerheten, varför då?

– Var tionde vårdtillfälle leder till en vårdskada som vi kunde ha förhindrat om vi vidtagit adekvata insatser. Så ser det ut på alla sjukhus i Sverige, men vi känner att det är en angelägen fråga att jobba med, säger chefsjuksköterska Susanne Gustavsson.