De ändrade reglerna för privat pensionssparande innebär att man kan förlora på sitt sparande. Sparar man mer än 150 kronor per månad beskattas de pengarna dubbelt. Allt över 1800 kronor per år får man betala skatt på både när pengarna sätts in och när de tas ut.

Fakta: Checklista från Pensionsmyndigheten

Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet.

Gör en pensionsprognos för att få en uppfattning om ..

Fakta: Checklista från Pensionsmyndigheten

Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet.

Gör en pensionsprognos för att få en uppfattning om storleken på din framtida pension.

Fortsätt spara långsiktigt till pensionen.

Ha koll på avgifterna – Ett sparande i globala aktieindexfonder kostar till exempel omkring 0,40 procent per år. Se till att ditt sparande inte blir så mycket dyrare än det.

Har du bolån kan ett alternativ vara att kombinera ett sparande med en löpande amortering på lånen.

Det är alltså 1800 kronor per år man kan spara avdragsgillt. Tidigare var det 1000 kronor per månad, 12000 för ett år. För 2016 kan avdragsrätten slopas helt och hållet.

Runt 38 procent av alla mellan 20 och 64 år har ett sådant sparande och berörs därmed av regeländringen. För att undvika dubbelbeskattning föreslår Pensionsmyndigheten att man minskar insättningarna eller väljer andra sparalternativ.

Kontakta banken

Regeländringen träder som sagt i kraft 1 januari, men om man inte har ändrat sparform än ska man inte gripas av panik.

– Om man sparar 1000 kronor i månaden har man ändå två månader på sig innan man drabbas. Det generella rådet till alla oavsett vilken bank man tillhör är att kontakta sin bank och gå genom sparandet under det första kvartalet, säger Dag Wennlund, tf. chef på privatmarknad på Länsförsäkringar Skaraborg.

De flesta bankerna påminner och hör av sig till kunderna som berörs av ändringen. Exempelvis har Länsförsäkringar under hösten skickat ut brev till sina tusentals kunder som pensionssparar privat.

– Under hösten och särskilt den sista veckan före jul och nyår har det varit många kunder som hört av sig om sitt sparande, säger Dag Wennlund och fortsätter.

– Jag tycker att det är synd att man tar bort möjligheten att pensionsspara på detta sätt, även om avdragsrätten främst gynnar höginkomsttagare. Det som är bra är det är öronmärkta pengar som inte gåt att få ut innan man är 55 år.

Kräver disciplin

Det finns andra alternativ till sparformer, men då krävs det disciplin så man inte rör de pengarna när kassan tryter. En sparform som Dag Wennlund rekommenderar är ett investeringssparkonto. Den typen av sparande kom för fyra år sedan och han anser att det är en utmärkt sparform till en långsiktigt sparande som pensionen är.

– Det är som ett skal där man förvarar pengar, aktier, fonder och andra värdepapper. Värdet beskattas med en schablonskatt, förklarar Dag Wennlund.

Ett annat sparalternativ är en kapitalförsäkring, som är bra om man vill att sparandet ska styras till en speciell person. Sparformen innebär dock högre avgifter.