Varnhemskorsningen och väg 49 mellan Skara och Skövde är starkt trafikerad och förbifarten vid Varnhem är allt annat än säker. En lösning har diskuterats under otaliga år.

Men Sture Grauers tycker att Trafikverket, Skara kommun och länsstyrelsen borde bromsa tillräckligt för att ge hans förslag en ärlig chans. Sture Grauers är numera pensionär men arbetade tidigare som konsult inom samhällsplanering och specifikt med vägfrågor över hela landet.

Han har flera invändningar mot Trafikverkets nuvarande förslag, bland annat att nedsänkningen av vägen är ett onödigt ingrepp i landskapet och hur det påverkar Varnhems samhällsutveckling.

– Professionellt sett är det ett väldigt dåligt förslag. Jag tycker inte att Trafikverket, kommunen och länsstyrelsen har gjort som de borde göra. Det har kört på ett alternativ som inte är bra för Varnhem, säger Sture Grauers till Skaraborgs läns tidning.

Han har på eget initiativ och helt ideellt tagit fram en alternativ lösning som han tycker är bättre. I korthet går hans förslag ut på att väg 49 förbi Varnhem leds om i en båge norr om nuvarande korsning. Den nuvarande korsningen ersätts av en cirkulationsplats och nära den föreslås även busshållplatser för expressbussar byggas.

Annons

Läs hela Premiumartikeln här på Skaraborgs läns tidning.

Såväl kommunen som Trafikverket har fått var sin kopia på Sture Grauers skiss. Men det nobbas av dem båda.

– Vi ser det inte som en framkomlig väg, säger Skaras kommunutvecklare Malin Tell.