Inrikesminister Anders Ygeman (S) krävde strax före jul att polisen måste visa upp bättre resultat före årets slut. Han lovade då "kraftfulla åtgärder" om inte resultaten vände.

Men den rapport som polisen offentliggjorde på torsdagen visar att man i december redovisade 24 procent färre ärenden till åklagare jämfört med december 2015.

Totalt för hela året redovisade polisen tio procent färre ärenden till åklagare jämfört med 2015.

"Självklart är vi inte nöjda med detta. Men vi har haft ett kämpigt år på grund av vår omorganisation och allt mer våldsam organiserad brottslighet som slukar stora utredningsresurser", skriver Mats Löfving, chef för polisens Nationella operativa avdelning, i ett pressmeddelande.

När det gäller våldsbrott redovisade polisen sex procent färre ärenden för åklagare under 2016, och för övriga brott mot person elva procent färre. Störst är resultatförsämringen när det gäller bedrägeribrott. Där var minskningen 40 procent och för skadegörelsebrott 17 procent.

Resultaten är olika för de olika polisregionerna. För polisregion Mitt minskade redovisade ärende till åklagare med 23 procent och i Syd var minskningen 14 procent.

(TT)