Under försvarsmaktskonferensens andra dag handlade det om totalförsvaret och det kommande valet i höst, bland annat om vad som görs för att det ska bli ett så säkert val som möjligt.

Säkerhetspolisens kommenderingschef för valrörelsen 2018, Susanna Trehörning, samt en medarbetare från kontraspionaget, berättade om sin syn på saken.

Säpo vet av erfarenhet att försöken att påverka valet på olika sätt ökar under valår. Uppdraget är därför att försöka förhindra att valet störs av främmande makt eller politiska extremister som anser att våld och brott är acceptabelt i den politiska kampen.

Enligt Säpo, säkerhetspolisen, har debattklimatet och hotbilden mot politiskt aktiva ökat sedan förra valet. Samtidigt konstaterar man att det svenska valsystemet i sig står sig väl mot angrepp eftersom både röstningen och rösträkningen är manuell, valsystemet decentraliserat och öppet för insyn. Säpo menar att faran snarare är att främmande makt ska försöka styra valrörelsen till att handla om sådana frågor som gynnar deras intressen, eller smutskasta enskilda politiker för att fokus ska hamna på något annat, skapa förvirring och splittring. Enligt Säpo är ett återkommande modus att påverkansoperationer föregåtts av elektroniska angrepp, som bäst motas med en god informations- och it-säkerhet.

Annons

Därför uppmanar man också till källkritik, särskilt när det handlar om sociala medier.

– Främmande makt kan i dag sända budskap till en stor användarskara eller till en särskilt utvald väljargrupp, alla kan bidra genom att tänka till om den information vi tar till oss är trovärdig, anser Säpo.

Susanna Trehörning, kommenderingschef för valarbetet vid Säkerhetspolisen, berättade att man har ett nära samarbete med polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och valmyndigheten.

I deras arbete ingår också att skydda regeringsföreträdare och riksdagsledamöter så att de kan genomföra sina valkampanjer på ett tryggt och säkert sätt.

– Vi lever i ett polariserat samhälle där debatten tenderar att bli ganska hätsk, inte minst i sociala medier. Det här kan självklart även påverka valrörelsen, säger Susanna Trehörning.