Schelander kommer närmast från Länsförsäkringar Älvsborg, där han varit VD sedan 2014. Han har stor bankerfarenhet och har arbetat som lokal bankchef med Retail Banking lokalt och regionalt och senare från strategisk och central nivå i flera banker, bland annat 10 år inom Swedbank och därefter Danske Bank.

Sören Schelander tillträder sin befattning den 5 april 2018.

Annons

– Den digitala utvecklingen och alla nya regelverk ändrar förutsättningarna för hela finansbranschen. Med Sören Schelander får vi kompetens och erfarenhet av lokal bankmarknad och affärsplanering med kundnytta i fokus, säger Birgitta Johansson-Hedberg, bankens styrelseordförande och den som lett rekryteringsarbetet.

Hägglöv avgick

Bankens nuvarande VD Erik Hägglöv, meddelade styrelsen efter årsskiftet att han önskade lämna sin befattning.

– Sörmlands Sparbank står för långsiktighet och samhällsansvar. Möjligheten att leda och utveckla bankens verksamhet i tider då omvärldstrender så tydligt påverkar kundens beteende och förväntningar känns utmanande och lockande. Med styrelsens och ledningens uttalade vilja att utveckla verksamheten, kan jag inte tänka mig ett roligare uppdrag, säger Sören Schelander.

Sören är född 1965 och är för närvarande bosatt i Skövde. Han har för avsikt att skaffa boende i Katrineholm och kommer att utgå därifrån under arbetsveckorna. Han är gift och har tre vuxna söner.