LÄS MER: Klassrummen i stan räcker inte längre till – här är lösningen

I tisdags, när informationen om beslutet att samla alla stans sjätteklassare i moduler på Kyrkerörsskolan i höst nådde föräldrar, återuppväcktes den vilande föräldraföreningen på Mössebergsskolan.

Fritiof Schiller anser att beslutet inte är förankrat hos vare sig föräldrar eller personal, och att beskedet väckt oro inför höstterminen.

– Modulerna i sig är inget problem, de kan bli bra klassrum.

Saknar underlag

Han vänder sig mot underlaget till beslutet bara belyser logistiken, och inget om hur organisationen ska byggas, hur barnen ska få en trygg miljö eller vad som väntar längre fram.

– Vi tror inte matsalen på Kyrkerör räcker till, och den yttre miljön på skolan är redan dålig, det finns ju bara ett bollplank, säger han och fortsätter:

– 11- och 12-åringar är i en känslig ålder, de behöver visas samma hänsyn som barn i förskoleklasser.

Schiller reagerar på att beskedet kommer med kort varsel och utan förvarning, med förändringar som gäller redan från höstterminen.

– Problematiken är inte ny. Vi misstänker att man inte tagit i den för att man haft fullt upp med den nya skolorganisationen.

Annons

Hitta en mellanväg

Schiller menar att det finns vägar att gå mellan alternativen att samla alla sexor på Kyrkerör, eller att bussa ut barn till Stenstorp. Han menar att det finns plats för moduler på grusplanerna vid Mössebergsskolan, och att elever skulle kunna gå i sexan där.

Det är en av frågeställningarna som rests.

– Vi har blivit kallade till möte den 25 april, men vill ha en träff omedelbart för att få svar på våra frågor. Vi tror det finns lösningar som är tryggare för våra barn, även om de är svårare organisatoriskt, säger Fritiof Schiller.