Jimmie Åkesson hade tidigare under dagen gjort ett besökt en mjölkbonde i kommunen. Därefter träffade han företrädare för den regionala partiledningen innan det var dags för kvällens möte med medlemmarna från hela Skaraborg.

– Partiet har mer än dubblat medlemsantalet sedan valet. Därför är det kul att se vad det för parti jag leder och det får jag möjlighet att göra under den här turnén, säger Jimmie Åkesson

– Jag får prata med lokala politiker och med dem som leder partiet ute i landet. Vi har suttit ner och pratat om problem och utmaningar i anslutning till partiets verksamhet.

Åkesson konstaterar att det varit och är mycket fokus på landsbygdsfrågor under turnén, vilket han inte anser är speciellt överraskande.

– Hur vi stoppar utarmningen av glesbygden är en ödesfråga för vårt land, liksom hur får vi ett levande näringsliv med allt vad det för med sig på landsbygden. Sådana frågor är relevanta även här och det är ett genomgående tema under resan.

Är den här turnén också ett sätt att få kontakt med nya människor som kan bli förtroendevalda för partiet efter kommande val?

– Ja det kan det vara. Sen ser det generellt sett ganska bra ut för oss på den punkten, om jag ska höra på vad de regionala ledningarna säger. Totalt sett i landet har vi redan nu lika många kandidater, som vi hade valdagen 2014, säger Åkesson

Annons

– Då har vi ändå 1,5 år kvar till valet så jag är inte orolig för den biten generellt. Däremot finns vissa kommuner där vi har ett väldigt starkt stöd och en svagare partiorganisation. Där är min uppmaning till de regionala företrädarna att vi måste jobba hårt med den biten det närmaste året.

Sedan några dagar har den kommunala SD-politikern Nina Drakfors, i Skara, blivit uppmärksammad för sitt engagemang i nätorganisationen Granskning Sverige. Har du blivit informerad i det ärendet?

– Nej, det har jag inte. Jag är dåligt insatt och vet knappt vad det handlar om eller vad Granskning Sverige är för något. Jag har sett att det skrivits en del om det och att det cirkulerat på sociala medier, men vet inget närmare om det.

Vem skulle fatta beslutet om hennes fortsatta engagemang på den nivå hon är om det skulle ifrågasättas inom partiet?

– Jag vet inte hur man hanterar ärendet och vet inte vad hon gjort. Ytterst är det partiets medlemsutskott som bereder personärenden, men om hon ska bli föremål för en sådan beredning får den lokala partiorganisationen bestämma, säger Åkesson, innan han gick vidare för att möta den församlade medlemsskaran.

Under drygt 45 minuter fick deltagarna sedan höra Åkesson berätta om sin och partiets vision för Sverige. Bland annat presenterades en verklighetsbeskrivning som SD-ledaren menar att många känner igen sig i och som handlade om ett samhälle där otryggheten ökar och där klyftan mellan ett vänsterliberalt etablissemang som styrt länge och så kallat vanligt folk blivit allt större.

Invandringspolitiken var också uppe på agendan, liksom möjligheterna att få ett faktiskt inflytande i politiken efter moderatledaren Anna Kinberg Batras nyligen gläntat på dörren för framtida samtal.

– Jag är pragmatiskt lagd och tror att det är bättre att kunna göra något och inte bara sitta i ett hörn och tycka att vi är bäst utan att få gehör för våra åsikter.

– Med det demokratisystem vi har i Sverige åstadkommer man förändring genom att prata med andra. Vi måste inse det och anpassa oss och följa spelreglerna. Det betyder att vi måste vara beredda att både ge och ta, men det är inte det samma som att vi ska förändra vår politik, sa Jimmie Åkesson.