Regionfullmäktigeledamoten Johanna Johansson (SD) från Falköping har motionerat om att införa förbud mot maskering i regionens lokaler.

– I dagens otrygga Sverige krävs det att även vi i Västra Götalandsregionen blir mer förebyggande och säkerhetsmedvetna. Alla som vistas i regionens lokaler ska lätt kunna identifieras. Det begränsar risken för hot, våld och i värsta fall terrorhandlingar. Därför vill vi i Sverigedemokraterna att det i samtliga av regionens lokaler förbjuds att vistas med ansiktstäckande klädsel eller annan maskering som helt eller delvis döljer besökarens identitet, sa hon i regionfullmäktige.

Enligt motionen råder idag förbud mot att vid demonstrationer, offentliga sammankomster och idrottsevenemang helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation. ”Detta borde också självklart vara praxis i Västra Götalandsregionens lokaler” skriver Johanna Johansson i motionen.

– Vi ser att det blir otryggare på framförallt akutmottagningar. Det kan vara gäng som kommer in vid skjutningar. Läser man i tidningar ser man att det ofta är i storstäderna som sådant här förekommer, säger Johanna Johansson.

Avsikten är att de som kommer till regionens lokaler inte ska maskera sig.

– Jag tänker så här: På bensinstationer finns förbudsskyltar om att man inte ska gå in med motorcykelhjälm. Det behöver inte vara krångligare än så, säger Johanna Johansson.

Annons

I lagen mot maskering vid demonstrationer och liknande finns ett undantag som gäller ansiktstäckande klädsel av religiösa skäl. Bör det finnas ett sådant undantag även när det gäller förbudet mot maskering i regionens lokaler?

– Det har jag inte funderat på ännu, hur hårt det ska dras. Det är någonting som får diskuteras när motionen tas upp för behandling, säger Johanna Johansson.

I Danmark infördes förra året ett maskeringsförbud på allmän plats, som kallas för burkalagen. Tolv personer har hittills fått böta för brott mot denna lag, enligt Sveriges radio.

Motionen avser besökare i regionens lokaler och inte personal (som till exempel opererande läkare som täcker ansiktet), enligt Johanna Johansson.