Det som väcker störst frågetecken med motionen är själva orsaken bakom den. SD använder främst två argument för att motivera deras försök att få igenom motionen. Det första är att det är besvärande att se tiggare utanför butiker. Det andra är att tiggeri är förknippat med brottslighet.

Var finns då denna brottslighet i Falköping? Till Falköpings Tidning säger SD:s Milada Wurm att hon själv inte vet om tiggeriet i Falköping är kopplat till brottslighet. Trots detta har hennes parti medvetet lagt motionen i kommunfullmäktige. Med det svaret måste SD:s främsta anledning för motionen vara hur besvärligt det är att se fattiga tiggare utanför butiker.

Resonemanget Wurm följer är både oroväckande och hänsynslöst. Önskan att människor som tvingats välja tiggeri som sista utväg för inkomst, ska förlora rätten till det lilla dem har är rent ut sagt förfärligt. Om SD i Falköping tycker det är så pass obekvämt att se utsatta tiggare utanför våra butiker, varför försöker då inte dem motarbeta orsaken till att människor just hamnar ute på gatan?

När ett samhälle går så långt att de är villiga att förbjuda något så lågt som tiggeri är det en varningssignal för hur vi ser på fattigdom. Istället för att se orsakerna till varför människor väljer att tigga utanför butiker, så önskar vissa att vi sopar undan problemen med bötfällning och fängelse.

Annons

Vänsterpartiet tillhör i dagens Sverige en minoritet i frågan om ett ekonomisk och rättvist Europa. Istället för att gömma våra problem med fattigdom vill se konkreta lösningar. Många av dem som idag tigger på Sveriges torg har tvingats söka ekonomisk trygghet då deras hemländer inte gett dem möjligheterna till ett anständigt liv. Istället budgeterar vi för att EU-migranter ska ha tillgång till hälso- och sjukvård samt att skapa möjligheter för gruppen att söka arbete.

Tiggarens utsträckta hand är en akut påminnelse om de ojämlikheter som existerar både hemma i Sverige, men också över hela Europa. Det är inte möjligt att bekämpa fattigdom med hjälp av lagstiftning riktad mot landets allra fattigaste. Låt inte SD sparka på Falköpings mest utsatta i avsikt för att vinna röster.

Philip Lennerö, Vänsterpartist

Relaterat: SD föreslår tiggeriförbud – "Vår skyldighet göra något"