Maten var helt tillredd från grunden med närodlade råvaror. Dryckerna köpes också från närproducenter. Julbordet intogs med belåtenhet, kort sagt allt var gott.

Budgetmötet genomföres utan problem, budgetförslaget presenterades med ett underskott för året som täcks väl av behållningen, medlemsavgiften oförändrad Mötet gav sitt godkännande.

Verksamhetsplanen innehåller årsmöte, budgetmöte och styrelsemöten, därutöver planeras för övriga aktiviteter vilka inte är fastlagda ännu, några förslag kom under mötet.

Årsmötet är beslutat att hållas 8 mars. Uppmanades att inte glömma de försäkringar vi har som SEKO-medlemmar såsom Folksam, Fonus och Help.

Underhållningen sköttes även denna gång av på ett trivsamt sätt av Gunnar och Valter Alriksson.