– Vi har haft ett likvärdigt förebyggande arbete i hela Skaraborg tidigare, ett förebyggande arbete som är så viktigt. Det ser vi att vi tappar nu. Risken finns att kommuner inte kommer arbeta förebyggande alls, säger kvinnohusets ordförande Marie Ekman.

Kvinnohuset Tranan har funnits i Skövde sen 1991. Genom åren har verksamheten professionaliserats och utvecklats för att möta ökade krav från samhället och idag har huset en väl utvecklad verksamhet som bedriver insatser med god kvalitet, enligt ordföranden Marie Ekman.

Under 2018 bodde sammanlagt 29 kvinnor och 32 barn i kvinnohusets skyddade boende. Av dessa placeringar gjordes 15 av någon av verksamhetens 15 avtalskommuner.

– De motsvarade alltså 52 procent av totala antalet placeringar. Och den totala beläggningsgraden under 2018 var 90 procent, betonar ordföranden.

41 kvinnor nekades boende under året på grund av platsbrist.

Var kom de ifrån?

– Det vet vi inte riktigt. Vi har inte möjlighet att föra sådan statistik.

Utöver detta besökte 25 kvinnor kvinnohusets samtalsmottagning där sammanlagt 96 stödsamtal fördes. Ytterligare 106 stödsamtal genomfördes via verksamhetens öppna telefonmottagning och utöver det genomfördes 181 stödsamtal med kvinnor i det skyddade boendet, uppger Marie Ekman.

– Totalt nådde verksamheten 160 stödsökande vuxna individer för sammanlagt 383 samtal.

Annons

Under åren har de skaraborgska kommunerna bidragit med ett verksamhetsbidrag på fem kronor per invånare och år. Det har gett organisationen en grundfinansiering på 1 350 000 kronor.

I gengäld har de bidragande kommunerna haft en reducerad dygnsavgift vid placeringar i det skyddade boendet samt fått ta del av organisationens förebyggande arbete, exempelvis informationsinsatser.

Förra året var det dags att omförhandla 14 av de 15 avtalen.

När förhandlingarna avslutades hade kvinnohuset Tranan ingått så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med åtta kommuner; Skövde, Falköping, Tidaholm, Mariestad, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Grästorp.

Övriga, utom Tibro kommun som ska omförhandla sitt avtal under 2019, valde att inte teckna nytt avtal.

– Som skäl angav exempelvis Skara att de inte haft någon placering. Och Gullspång stod med ett gigantiskt underskott i socialnämnden och ville av det skälet inte skriva nytt avtal.

– Någon annan ville ha garanti om att den skulle få en plats om och när den behöver en, men så kan vi inte jobba. Det skulle bli alldeles för kostsamt, förklarar Ekman.

Att kommunerna i stället väljer att betala fullt pris om, och i så fall när, de behöver en plats på skyddat boende är en sak, menar Marie Ekman. Att de också ställer sig utanför det hittills likvärdiga förebyggande arbetet som organisationen bedriver är minst lika allvarligt, anser hon.

När nuvarande socialministern, Lena Hallengren, (mitten) besökte Skövde förra året förklarade hon att Kvinnohuset Tranan borde fungera som förebild för andra regioner.

Organisationen har till exempel bedrivit ett brett förebyggande arbete med informationsföreläsningar och föreläsningar till gruppen gymnasieungdomar om våld i ungas nära relationer. Den genomförde 22 sådana föreläsningar förra året och omkring 900 gymnasieelever uppskattas ha tagit del av informationen.

Utöver det delades samhällsinformation ut till elever inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och alla asylsökande kvinnor inom Migrationsverket i Skaraborg.

– Det har vi inte råd med i fortsättningen och därmed faller likvärdigheten i arbetet. Det är beklagligt eftersom det blir mycket bättre om man gör saker ihop, säger ordföranden.

Samtidigt ökar gåvorna från privatpersoner, företag och föreningar. Förra året fick kvinnohuset in nästan 300 000 kronor den vägen.

– Gåvorna tas emot med tacksamhet och gör stor skillnad för de kvinnor och barn som söker stöd på Kvinnohuset Tranan. Pengarna är öronmärkta och gör det möjligt för dem att exempelvis besöka en bio och badhus eller äta pizza någon gång.

Våld i nära relation

Var fjärde kvinna i Sverige upplever våld i en nära relation och vart tionde barn bevittnar..

Våld i nära relation

Var fjärde kvinna i Sverige upplever våld i en nära relation och vart tionde barn bevittnar pappas våld mot mamma.

Kvinnohuset Tranan är en idéburen organisation som arbetar efter visionen ”För ett jämställt samhälle fritt från våld”. Organisationen erbjuder samtalsmottagning där våldsutsatta och anhöriga kan höra av sig för råd och stöd. De erbjuder också skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn.