Det är som vanligt såväl Odenbadet i Falköping som Flobybadet och Stenstorpsbadet som erbjuder simskoleundervisning nu på sommarlovet.

Avslutning för denna den första omgången sker på kvällstid tisdagen den 2 juli.

Som brukligt är det en representant för kultur- och fritidsnämnden i kommunen som promoverar deltagarna i simskolan. På Odenbadet är det Göran Gynnemo (KD), på Flobybadet Conny Persson (KD) och på Stenstorpsbadet Milada Wurm (SD).

Det blir sedan ytterligare en omgång med simskola, men då endast på Odenbadet i Falköping. För denna omgång blir det avslutning tisdagen den 13 augusti (även då kvällstid) och den som promoverar deltagarna är Henric Hagberg (S).