Skaraborgs sjukhus Skövde står inför en stor om- och tillbyggnad. Nu har styrelsen för sjukhuset beslutat att be regionstyrelsen om ett genomförandebeslut för de stora investeringarna. Regionledningen har tidigare utlovat resurser till satsningarna.

LÄS MER: Sjukhuset byggs ut för två miljarder

LÄS OCKSÅ: Ett nytt sjukhus växer fram

- Efter det förhandsarbete vi gjort och den goda planering som tjänstemännen gjort känner vi oss ganska säkra, säger Ulla-Britt Hagström.

LÄS MER: Psykiatrin flyttas till Skövde

De olika projekten innefattar en utbyggnad av akut- och psykiatriblocket som beräknas kosta 1,4 miljarder kronor. Arbetet beräknas påbörjas i höst och sker i etapper fram till 2023.

Om- och tillbyggnad av serviceblocket ska göras under samma tidsrymd och beräknas kosta närmare 900 miljoner kronor.

Ombyggnaden av mottagningsblocket beräknas starta en bit in på nästa år och vara färdigt år 2025. Här finns inte siffran för det totala investeringsbeloppet klar, utan det ska uppdateras senare. I de båda projekten för ombyggnad finns stora kostnader för PCB-sanering.

Annons

Styrelsemötet hölls på Skaraborgs sjukhus Falköping och man gjorde ett studiebesök i befintliga psykiatrilokaler. Enligt Ulla-Britt Hagström var det uppenbart att lokalerna hade brister som hämmade möjligheterna till utveckling.