Köerna till gyn/uroterapin är långa sedan två uroterapeuter slutat och inte kunnat ersättas. I dag arbetar en person på deltid med detta - vad tänker du om det?

— Det är inte bra. Men samtidigt är det svårt att rekrytera vissa specialiteter. Vi får gör allt för att försöka tillsätta tjänsterna så att de som söker vård får hjälp.

Borde inte mer resurser satsas på att komma till rätta med problemet?

#minförlossning

Vi tycker att det är dags att kvinnor vågar prata om de skador de fått när de fött barn. ..

#minförlossning

Vi tycker att det är dags att kvinnor vågar prata om de skador de fått när de fött barn. Att män uppmuntrar kvinnor att prata om det och stöttar sin partner när de söker hjälp. Och inte minst att sjukvården börjar informera om vilka skador en förlossning kan resultera i och vart man vänder sig för att få hjälp.

Våga prata om det du också! Diskutera i sociala medier, här på vår nyhetssajt eller i andra sammanhang. Använd #minförlossning.

— Resurser finns och vi får nya pengar. Jag tror att det mer är ett rekryteringsproblem.

Borde inte fler utbildas i så fall?

— Det vore det allra bästa. Vi försöker få in AT-läkare och ST-läkare som väljer att stanna hos oss. Det är bara beklaga att det inte lyckats.

Situationen leder till att skaraborgare tvingas söka vård i andra landsting. Borde ni inte göra något?

Annons

— Man har rätt att söka vård på andra sjukhus, men det är klart att det blir besvärligt för den som söker eftersom man måste betala resan själv.

I Göteborg på Sahlgrenska finns ett smärtteam med inriktning på smärtor i bäckenbotten, borde det inte också finnas på Skaraborgs sjukhus?

— Jo, det kan man tycka. Det är väl så med kvinnors vård att det ligger efter. Jag har länge kämpat för jämställd vård och nu är jag ordförande i sjukhusstyrelsen, men jag har inte lyckats nå ända fram. Det är ju över huvud taget brist på personal. Vi försöker på alla sätt se så att vi har rätt profession på rätt område, vi har yrkesväxling och utbildar specialistsjuksköterskor etcetera. Vi försöker att få en jämlik och personcentrerad vård.

Hur länge får vi leva med de långa köerna?

— Det är så i hela Sverige, så det blir nog så i ett antal år till. Har vi tur så får vi tag på personal med den kompetensen och då löser sig situationen snabbt.

Det har konstaterats av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att forskningsläget när det gäller förlossningsvård är dåligt och att kunskapsluckorna är stora – vad tänker du om det?

— Jag sitter i en etikprövningsnämnd i Göteborg och det verkar vara mer spännande att syssla med forskning på att transplantera livmödrar, som får genomslag i Europa, än den här forskningen som kanske inte känns lika intressant. Men all forskning är viktig att satsa på.

Vad vill du säga till de kvinnor som lider av de skador de fått när det fött barn?

— Jag hoppas att du får hjälp snarast och om vi inte klarar det i Skövde, så är jag jätteglad om du kan söka vård någon annanstans så att du får hjälp.

LÄS MER: Kvinnor lider i tysthet

LÄS MER: "Så blir det när man fött barn"

LÄS MER: Stora kunskapsluckor om förlossningsskador

LÄS MER: Ingen tog Maries framfall på allvar

LÄS MER: Sara fick vänta 23 år på hjälp

LÄS MER: Stort gensvar från läsarna

LÄS MER: Nya råd ska minska skadorna

LÄS MER: Förlossningstraumat gav psykiska men

LÄS MER: Projekt halverade skadorna

LÄS MER: Så har Skaraborg vänt trenden

LÄS MER: "Viktigast att höja kompetensen"

LÄS MER: Kvinnovården prioriteras inte

LÄS MER: Politiker överraskade av kvinnoproblem