"Vi har tvingats passera gränsen för patienternas värdighet och balanserar nu på skamgränsen" Så skrev personalen på ortopedkliniken i ett öppet brev till politikerna förra veckan.

Det var en mörk bild som målades upp och där det framför allt handlar om bristen sjuksköterskor som innebär att man på kliniken inte längre kan garantera patienternas säkerhet.

Sjukhusstyrelsens ordförande Ulla-Britt Hagström (L) sa till tidningen att hon var bekymrad över situationen. Nu har också sjukhusledningen svarat på det öppna brevet i ett pressmeddelande.

Relaterat: Riktade åtgärder löser krisen på ortopeden?

Det lyder så här:

”Idag befinner sig Skaraborgs Sjukhus, liksom många andra sjukhusförvaltningar inom Västra Götalandsregionen och övriga Sverige, i en situation där rekrytering av ny personal – och att behålla befintlig personal – står högst på agendan. Konkurrensen om sjuksköterskor inom alla områden är stor, men vi gör vårt yttersta för att både rekrytera och behålla den nödvändiga kompetensen. Vi befinner oss just nu mitt i en utbildningsinsats i flera steg för att få sjuksköterskor att vidareutbilda sig till operations- och anestesisjuksköterskor. Detta är ju en av nyckelkompetenserna för att kunna bedriva en god hälso- och sjukvård.

Ortopedkliniken vid Skaraborgs Sjukhus finns på två av våra orter, Skövde och Lidköping och från tid till annan har vi haft svårigheter av olika slag att brottas med. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka en handlingsplan kring arbetsmiljöfrågor som verksamheten jobbar med.

Annons

Delar av sjukhusledningen hade senast i förra veckan ett möte med flera av de läkare som idag har författat det brev som nu publicerats i media.

Vi är väl medvetna om de svårigheter som våra medarbetare har på grund av bristen på personal, framför allt sjuksköterskor. Sjukhusledningen har sedan en tid tillbaka bildat en särskild grupp med stöd till verksamhetschefen och tar all oro på största allvar.

Vi är nu inne i sommaren och ortopedavdelningarna kommer ha varierande vårdplatsantal under semesterveckorna. Antalet vårdplatser varierar mellan 18-28 i Skövde och 16 platser i Lidköping. Dessa bemannas på sedvanligt sätt enligt planeringen.

Vi välkomnar det engagemang som läkarna vid ortopedkliniken visar. Vi förstår den frustration som uppstår när man upplever att resurserna inte är tillräckliga. Vi kommer intensivt i närtid fortsätta arbetet för att läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna ge patienterna bästa möjliga vård och behandling”

Sjukhusledningen, Skaraborgs Sjukhus