Det var en treårig sjuksköterskeutbildning som det här gänget gick i Lidköping mellan 1965 och 1968. Det var 30 personer i gruppen och inte helt oväntat var det mest kvinnor.

– Det var dock en man med i gruppen, han bor förresten här i Falköping, upplyser Lisbeth Nogander, som själv är uppvuxen i Falköping, men numera bor i Uddevalla.

Under utbildningens gång blev deltagarna en väldigt tajt grupp. Merparten var från gamla Skaraborgs län, men det var också elever från orter lite längre bort.

Teori och praktik

I utbildningen ingick både teori och praktik. När det gällde den praktiska delen så höll hälften av gänget till på lasarettet i Lidköping, medan den andra halvan kom till Falköpings lasarett, som det hette på den tiden.

– Det förekom föreläsningar även under våra praktikperioder, minns Ing-Britt Svensson från Falköping.

Dessutom fick samtliga deltagare i gruppen göra en praktikmånad på dåvarande Falbygdsklinikerna i Falköping.

Så kom då den stora dagen, examensdagen, då det var dags för de studerande att få ta emot sin sjuksköterskebrosch, sitt betyg och sin sjuksköterskeuniform. Sedan vandrade de 30 ut i livet, var och en åt sitt håll.

Var tredje år

Men kontakten med varandra har de alltid behållit och genom åren har gruppen träffats åtskilliga gånger.

– Till en början sågs vi var femte år, nu på slutet har det blivit ännu tätare, nämligen var tredje år, berättar Lisbeth Nogander.

Annons

Man träffas hela tiden på olika platser runt om i landet och det är givetvis inte så konstigt eftersom deltagarna finns utspridda lite här och där.

– Merparten av oss bor i områdena kring Skövde och Lidköping, men det finns också någon som bor i Stockholm, Göteborg och Varberg för att ta några exempel, säger Ing-Britt Svensson.

För tre år sedan ägde träffen rum i Mölndal utanför Göteborg och nu var det alltså Kurorten Mösseberg i Falköping som gällde när det var dags för 50-årsjubileum.

– Vi kör lite kurortslyx, skulle man kunna säga. Vi utnyttjar anläggningens spa, vi äter en god middag, vi går lite promenader och inte minst så umgås vi och pratar minnen från förr. Ja, förresten, vi pratar även om saker som händer i nutid, vi har ju blivit så pass gamla att barnbarn är ett stort gemensamt intresse, säger Lisbeth och Ing-Britt med en mun.

Fint bildspel

I samband med middagen så passade Lisbeth Nogander på att visa ett bildspel för sina kamrater.

– Jag har varit på den skola som vi gick på och tagit lite bilder på hur det ser ut där idag. Numera är det en fristående grundskola i Lidköping och den heter Broholmskolan. Jag har också varit i den kyrka där vi tog vår examen och tagit några bilder, kyrkan heter idag Sankt Sigfrids kyrka och ligger förstås i Lidköping. Bildspelet har jag så kompletterat med den musik som spelades vid vår examen, säger hon.

Snacka om att skapa en riktig nostalgitripp…