1999 bildades Västra Götalandsregionen av fem väl fungerande landsting. Regionen fick då överta ansvaret för sjukvården, kollektivtrafiken och regional utveckling. Vi anser att regionen sedan dess drivits med alltför centraliserande politik. Sjukvårdspartiet vill att Västra Götaland ska drivas mer decentraliserat, så att invånarna i regionens alla 49 kommuner kan ta del av de skattefinansierade satsningarna.

Sjukvårdspartiets historik med Västlänken (6 kilometer järnvägstunne för mer än 30 miljarder kronor, och med noll samhällsnytta) kan kort sammanfattas så här: 2009 var vi enda parti i regionfullmäktige som röstade nej till Västlänken.

2013 stödde vi nej-sidan i folkinitiativet för folkomröstning angående trängselskatt i Göteborg. 2018 har vi yrkat prövningstillstånd hos Högsta Domstolen, som en sista möjlighet att stoppa Västlänken-projektet på juridisk väg.

Politiskt vill vi nu efter valet omförhandla Västsvenska-paket, för att kunna ersätta Västlänken med Trafikverkets Förstärkningsalternativ, som är avsevärt mycket bättre på alla sätt och vis. Västlänken borde stoppats redan 2009.

Omgående behövs en nybro över Nordre älv (Kungälv – Hisingen) - och en bro till Orust från fastlandet – för att avlasta E6. Mera dubbelspår och fler planfria järnvägsövergångar behövs i regionens befintliga järnvägsnät.

Snabbtåg till Borås över Landvetter – Göteborg, samt till Oslo-Köpenhamn, har också hög prioritet.

Annons

Renovering av slussarna i Göta älv måste påbörjas snarast.

Regionens sjukhus ska ges möjlighet att öka antalet vårdplatser. Bristen på vårdplatser har skapat problem under alltför lång tid, för personal, patienter och anhöriga. Vi vill därför skapa självständigare, mindre vårdenheter med ökade befogenheter och ökat ansvar för den egna verksamheten.

Samtliga akuter och kväll/helgöppna mottagningar som stängts sedan 2011, ska återställas. Vi säger nej till otillbörliga vinstdrivande företag inom vården, nuvarande lagstiftning måste bli mer finmaskig. Vi vill även att staten tar mer ansvar för landets universitetssjukhus.

Tandvård ska ingå i samma betalningssystem som övrig sjukvård.

Vi vill återställa linjetätheten i regionens kollektivtrafik till 2010-års nivå, med åtminstone uppringd trafik. Samhällets olika funktioner; köp av färdbevis, parkering, WC-besök m.m. måste dessutom kunna klaras utan en mobiltelefon.

Sjukvårdspartiet vill även införa en enhetstaxa för resor under tre timmar inom Västra Götaland, och en timma inom kommun.

Vi är bekymrade över den ökade graden av centralisering som pågått under flera år. Vi vill att Västra Götalands nödvändiga administration fördelas till avsevärt fler kommuner än idag. Nybyggnationer av Regionens Hus samt resecentrum bör stoppas. Färdigställande av påbörjade och planerade sjukhus-byggnationer ska komma i första hand.

Under kommande mandatperiod vill vi minska regionens budget för byråkrati, administration samt marknadsföring med fem procent/år.

Sjukhusen och vårdcentraler är enda undantag.

Tjänstemans ansvar bör återinföras inom regionen.

Michael Adielson, ordförande Sjukvårdspartiet Västra Götaland (SVP)

Els-Marie Ragnar, partisekreterare (SVP)

Billy Bertilsson, kassör (SVP)