På lördagens årsmöte valdes Helena Karlsson till ny ordförande för föreningen då Anders Forsberg valde att med glädje lämna över stafettpinnen till en yngre generation. Som vice ordförande valdes Kristoffer Qvist, kassör Siv Carlsson och sekreterare Fredrik Marcusson. Styrelsen består ytterligare av 3 ledamöter och 3 ersättare från olika delar av föreningsområdet. Dagen till ära höll Jan Andersson, vice ordförande i Regionen ett väl hållet föredrag om vår värdegrund och vikten av att vi arbetar tillsammans och för varandra.

- Tillsammans är vi starka och i år när det är valår är det av stor vikt att våra frågor lyfts fram i debatten. Ta parti för människan den uppmaningen är det vi vill bära fram till ledande rikspolitiker i anslutning till valdagen 9/9 2018.

- Genom att med gemensam kraft samla in underskrifter, genom ett vykort. Tala om för politikerna att de har ansvar för allas rätt till en bra bostad och att vi vill att de ska stå upp för den svenska modellen på hyresmarknaden. Att fler hyresrätter byggs med rimliga hyror och att ingen ska tvingas flytta efter en renovering.

Alla har rätt till ett bra hem!