Norra svandammen i Mössebergparken har behövt göras i ordning länge.

Det blev akut när stormvindar fällde träd på de två öarna i dammen, och rotvältorna trasade sönder kalkstensmurarna.

För några veckor sedan inleddes grävningsarbetena i dammen.

Gjuter grund

Nu pågår gjutningsarbeten.

— Vi genomför en grundläggande gjutning som ska hålla uppe murarna. Innan dess har vi isolerat av mot marken för att slippa tjälskjutning, säger Fredrik Johansson, chef för kommunens park- och gatuavdelning.

En dränering har också gjorts för att marken bakom murarna inte ska bli vattensjuk.

När gjutningen är färdig görs ett uppehåll.

Annons

— Till våren kommer murare att bygga upp murarna med kalkstenshällar, säger Fredrik Johansson.

Byggnadsminne

Hela Mössebergsparken, kurortsanläggningen, andra byggnader och själva parken, är byggnadsminnesförklarad, det högsta kulturminnesskydd som finns i Sverige.

Länsstyrelsen krävde att de två öarna skulle återställas till ursprungligt skick, och står för 300 000 av den miljon renoveringen beräknas kosta.

Fredrik Johansson tror det går att hålla sig inom den kostnadsram som är uppsatt.

— En osäkerhetsfaktor är hur mycket av de gamla kalkstenshällarna vi kan återanvända. Det verkar som vi får byta ut en hel del av dem.

Genom att återställa vattencirkulationen, där vatten från källor på bergskanten leds till dammen för att inte bebyggelse ska skadas, och sedan leds vidare från dammen via dagvattensystemet, kommer man att försöka hålla tillbaka algtillväxten.