Den går under namnet ASSAR som är en utvidgning av Gothia Science Park och som även ska bli en fysisk mötesplats i gamla U-hallen där en gång Pentaverken fanns. Det handlar om runt 2 000 kvadratmeter på ovanvåningen.

– I bottenvåningen finns Balthazar, som ska vara kvar, och det är bra eftersom vi också vill sprida intresset för teknik och vetenskap, säger Leif Pehrsson, Volvo Cars.

Att lokalen ligger bara ett stenkast från Resecentrum och i nära anslutning till bussarna är ytterligare en bonus.

Initiativtagarna till ASSAR Industrial Innovation Arena är Gothia Innovation AB, bolaget som driver Gothia Science Park, Högskolan i Skövde, Industrial Development Center West Sweden AB, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen.

Själva beskriver de det som en arena, en öppen innovationsmiljö, ett sammanhang där företag kan samarbeta med varandra och forskningsaktörer för att tillsammans öka sin förmåga att möta framtida utmaningar.

Annons

"ASSAR ska innehålla en världsledande integrerad fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning med fokus på spetsområdet Virtual Engineering (virtuella modeller och simuleringar). Allt för att skapa ökad konkurrenskraft i tillverknings- och teknikföretag." skriver man i ett pressmeddelande.

Initiativtagarna till satsningen förklarade att de mötts av jättestora förväntningar från bland annat universitet, institut och företag utomlands.

– För oss innebär det här viktiga näringslivskontakter som stärker kvaliteten på våra forskningsutbildningar, säger högskolans rektor Lars Niklasson.

Åsa Björk från Gothia Innovation AB förklarade att de tillsammans bildar en knutpunkt som får en så stark lyskraft att den kommer synas långt utanför Sveriges gränser.

– Det händer extremt mycket just nu vad gäller utveckling och vi befinner oss i ett teknikskifte som kommer att leda till revolutioner på industrigolvet och de är nödvändiga för att klara av morgondagens industri, säger Johan Ottosson, Volvo GTO.

Volvo talar om en global utveckling av sina produktionslinor vid båda Volvoföretagen i Skövde.

Samarbetet som lett fram till ASSAR startade redan 2011, det som saknades då var själva miljön där de skulle verka, men nu finns den. I U-hallen ska det bli laboratoriemiljöer, så kallade testbäddar, här ska det genomföras forskningsprojekt och man räknar med synergieffekter.

– Målet är att stärka hela regionen.

Man tänker bjuda in alla som vill vara med och påpekar att det finns 936 tillverkningsföretag i Skaraborg, så potentialen är enorm.

– Det är det största som har hänt sedan Portalen byggdes.