I två dagar höll S-kvinnor förbundskongress i Malmö. Kongressen är S-kvinnors högsta beslutande organ som vartannat år samlar hundra ombud från hela landet.

Carina Ohlsson, Lidköping, och Susanne Andersson, Kalix, omvaldes till förbundsordförande respektive förbundssekreterare.

Skaraborg representerades av fyra ombud: Zelal-Sara Yesildeniz, Tidaholm, Kajsa Ezelius, Lidköping, Ingrid Törnqvist, Falköping, och Sandra Ask, Skövde.

S-kvinnor Skaraborg drev med succé sin motion om att åldersgränsen, från idag 74 år vid mammografiscreening, ska slopas! Därmed har S-kvinnor i hela landet fått i uppdrag att verka för frågan.

Samtidigt kräver S-kvinnors kongress att tandvården jämställs med övrig sjukvård och ingår i samma försäkringssystem.

Vidare kräver S-kvinnor att Socialdemokraterna nu i regeringsställning fullföljer sina åtaganden och signerar och ratificerar FN:s konvention om kärnvapenförbud.

På kongressen diskuterades kvinnors pensioner tillsammans med socialförsäkringsministern Annika Strandhäll (S) och PROs ordförande Christina Tallberg. Även Europaparlamentarikern Heléne Fritzon (S) och utrikeshandelsministern Ann Linde (S) besökte kongressen.