SKARABORG

–Vi är jättestolta över att så många nyutexaminerade sjuksköterskor vill börja hos oss. Det kliniska basåret är mycket viktigt för hela Skaraborgs Sjukhus, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn i ett pressmeddelande från Skaraborgs sjukhus som fortsätter:

”Som nyutexaminerad sjuksköterska med maximalt fyra månaders yrkeserfarenhet anställs man via det kliniska basåret på Skaraborgs Sjukhus. Det startar två gånger per år – vecka 5 och vecka 35 - med en obligatorisk introduktionsvecka. Det har funnits inom Västra Götalandsregionen sedan 2016.”

–Det känns att man får en bra start på arbetet som sjuksköterska och att vi får mer stöd än om vi hade börjat direkt på en avdelning utan den här introduktionen, säger Anne Stadin och Julia Ehn, två av de nya sjuksköterskorna, i pressmeddelandet.

De har båda studerat vid Högskolan i Skövde och flera av deras klasskamrater har också valt kliniskt basår vid Skaraborgs sjukhus som väg in i det nya yrket.

–Man känner sig väl omhändertagen, vi började med en bra introduktionsvecka och så får vi dagar med utbildning i allt det som rör sjukhuset. Dessutom finns det reflektionsgrupper, då vi har möjlighet att dela våra erfarenheter med andra kollegor som också är nya i den här rollen. Det känns som en stabil grund att stå på, säger Anne Stadin och Julia Ehn i pressmeddelandet, som fortsätter:

Annons

”Kliniskt basår innehåller processinriktad omvårdnadshandledning med utbildningsdagar i aktuella ämnen – till exempel katastrofmedicin, patientsäkerhet, läkemedelshantering, barnsjukvård – samt introduktion till arbetet inom sjukhuset och de vårdavdelningar sjuksköterskorna kommer att arbeta på under de tolv månaderna. Efter det kliniska basåret erbjuds fast placering utifrån personens önskemål och verksamhetens behov.

–Det här upplägget är bra för sjuksköterskorna på flera sätt. Det är en bra väg in i den nya rollen, sjuksköterskorna får arbeta under eget yrkesansvar och två placeringar på olika vårdenheter ger bredd och djup, säger Sahra Lindman, enhetschef med ansvar för kliniskt basår.”