Skaraborgs sjukhus ser enligt prognoser ut att göra ett stort underskott i ekonomin i år. En prognos pekar på att sjukhuset får ett minusresultat på 160 miljoner kronor, som sjukhuset får ta med sig till nästa år.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnde, som beställer vård åt skaraborgarna från sjukhuset, har ett möte nu på måndag där en punkt på dagordningen är: Extra medel till Skaraborgs sjukhus.

– Det är så att vi har lite resurser över som kan täcka vissa kostnader, det arbetet pågår, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i nämnden.

De extra medlen är inte kopplade till åtgärdsplanen med besparingar som Skaraborgs sjukhus styrelse beslutat om.

– Vi ser möjligheter att lindra Skaraborgs sjukhus underskott, men det är inte i 160 miljonersklassen, säger Gunilla Druve Jansson.

– Tidigare år har det gått till behandlingar som varit extra dyra, till exempel brandskadepatienter.