- Det blir ett bra tillfälle för oss att utbyta erfarenheter och prata om det vuxna lärandet. Vi hoppas konferensen ska lyfta alla deltagare, så att de känner att de fått med sig något viktigt när de åker hem, säger undersköterskan Jeanette Bengtsson och barnmorskan Ulrika Brunoson, CEPS-instruktörer vid Skaraborgs Sjukhus.

FAKTA: Om CEPS

CEPS står för Centrum for education in pediatric simulation. CEPS är en pedagogisk modell för ..

FAKTA: Om CEPS

CEPS står för Centrum for education in pediatric simulation. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning och simulering som har utarbetats vid Södersjukhuset i Stockholm och som fått en utbredning i hela Sverige. Interprofessionellt och interdisciplinärt samarbete är en av grundpelarna och såväl CEPS instruktörer som kursdeltagare representerar olika yrkeskategorier och kommer från olika specialiteter.

Konferensen kommer att genomföras i Valhall i Kulturhuset i Skövde under två dagar. Då kommer det även bli tillfälle för utställare att visa medicinteknisk utrustning, som är en viktig del.

Idag bedrivs teamträning enligt CEPS modellen på 40 av landets 45 förlossningskliniker.

-Fokus i CEPS-modellen är lagarbete och kommunikation och särskild vikt läggs vid att hela teamets kompetens utnyttjas, säger Jeanette Bengtsson och Ulrika Brunoson.

Att följa uppsatta algoritmer och fortlöpande utvärdera resultatet under behandlingen är andra viktiga träningsmoment. Så att omhändertagandet av en akut svårt sjuk patient sker på bästa sätt.