Det råder mycket stor brist i hela landet på specialistutbildade sköterskor inom anestesi och operation. Skaraborgs Sjukhus (SkaS) saknar i dag cirka 25 specialistsjuksköterskor inom dessa områden.

På grund av bland annat stora pensionsavgångar kommer det behöva anställas cirka 90 specialistsjuksköterskor inom anestesi och operation under perioden 2018-2022. Därför planeras nu en uppdragsutbildning med start i januari 2019 för att locka fler sjuksköterskor att vidareutbilda sig till anestesi- och operationssjuksköterskor. Det skriver VG-regionen i ett pressmeddelande.

– Vår förhoppning med den här satsningen är att fler sjuksköterskor i Skaraborg väljer att utbilda sig till specialistsköterska inom anestesi eller operation. Vi på SkaS erbjuder intresserade att söka en utbildningstjänst, vilket betyder att man då för lön under utbildningen och efter erlagd examen är garanterad en fast tjänst hos oss, säger biträdande sjukhusdirektör Jane Johansson.

Att utbilda sig till specialistsjuksköterska inom dessa specialiteter tar ett år för en legitimerad sjuksköterska. Det planeras för totalt 20 platser, tio platser vardera med inriktning mot anestesi och operation. All verksamhetsförlagd utbildning och handledning sker vid Skaraborgs Sjukhus. Upphandling av utbildningen pågår just nu och slutligt besked om utbildningen kommer efter sommaren. Däremot är det fullt möjligt att redan nu lämna in sin intresseanmälan för utbildningstjänsterna. Utbildningen är också öppen för andra sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Annons