När en heltidspolitiker blir arbetslös får den som de flesta andra som blir av med jobbet en ersättning. Men för tidigare heltidsarvoderade förtroendevalda gäller helt andra regler än för exempelvis en industriarbetare eller sjuksköterska.

I morgon kan du läsa om politikerpensionen som tidigare kommunalråd kan ta del av - en pension de själva beslutat om och som kommer utan krav på motprestation.

Läs också om gråzonen som gör att de kan lyfta än mer pengar - utan att behöva göra några avdrag.