Efterfrågan på skogsråvara är fortsatt stor vilket gör att priserna på skog har stigit sedan årsskiftet. Samma trend syns över hela landet visar statistik från LRF konsult.

I södra Sverige har skogspriserna drivits upp rejält senaste åren. Nu syns en liten avmattning, men de går fortfarande upp. Enligt LRF konsult beror ökningen det på ett lågt utbud och många intressenter kombinerat med låg ränta och höga virkespriser.

Annons

— För den som behöver låna en stor del av köpeskillingen vid köp av skog bör göra noggranna kalkyler och tänka långsiktigt. Inte minst i södra Sverige är prisbilden verkligt hög. Trots det är det få som väljer att sälja sin skog, säger Markus Helin, chefsmäklare på LRF konsult i ett pressmeddelande.

Nu är genomsnittspriset i södra Sverige 615 kronor per kubikmeter, det motsvarar en ökning på 30 procent på tio år. I mellersta Sverige ligger det på 430 kronor per skogskubikmeter och i norra Sverige, där priserna sedan årsskiftet vänt upp efter flera år av nedgång, kostar skogen nu i genomsnitt 272 kronor per skogskubikmeter.

Prognosen är att marknaden för skogsfastigheter kommer att vara fortsatt stabil.

— Den heta byggkonjunkturen på viktiga marknader ser ut att fortsätta vilket borgar för att konstruktionsvirke, inte minst i form av gran, lär vara fortsatt stabil. Likaså befinner sig företag inom massa- och pappersindustrin i ett positivt skede. När kronan stärks mot dollarn, som skett senaste tiden, påverkas dock lönsamheten för företag som producerar i Sverige och får betalt i dollar, säger Markus Helin.

Han lägger in en brasklapp om världsläget, inte minst den ökade spänningen mellan USA och Nordkorea. Och en riktigt kraftig höststorm kan över en natt göra att virkespriserna dumpas vilket i sin tur skulle påverka priset på skogsmark.