– Det är roligt att bli utvald och få möjlighet att knyta kontakter och samverka med officerare i andra länder, säger Linda Plato.

Sammanlagt är det 40 länder som skickar en representant vardera.

– Svenska försvaret hör till de länder som redan är duktiga på det här, men det är ändå viktigt att vi har en representant på plats eftersom vi i år är ordförandeland i säkerhetsrådet, säger Linda Plato.

Linda är anställd som chef för Karlsborg kompani på Trängregementet. Ett av kompanierna som ansvarar för grundutbildningen. Att hon får möjligheten att åka på den här utbildningen är en bra erfarenhet i hennes yrkesutövning.