Det är Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret för återvinningsstationerna i landets samtliga kommuner. I runda slängar rör det sig om cirka 6 000 stationer.

— I vårt uppdrag ingår att det ska vara rent och snyggt vid och runt stationerna, berättar Annica Dahlberg.

Ingen sopstation

Tyvärr tvingas FTI:s personal ganska ofta göra såväl mindre som större städinsatser.

Annons

— Vi har svårt att få fram till den breda allmänheten att stationerna endast är till för förpackningar samt tidningar. Det är alltför många som tror att det är en sopstation i miniatyr och därför ställer allt från kylskåp och mikrovågsugnar till rent hushållsavfall där. Och i och med att de inte får ner den typen av avfall i våra containrar, så ställs det på marken bredvid, vilket medför att det ser väldigt skräpigt ut, säger Annica Dahlberg.

Går att anmäla

Just nu är det alltså problem vid återvinningsstationen som ligger utanför Folkets park i Falköping. Tidningen har fått flera påringningar i detta ämne.

— När man upptäcker sådant går det att gå in via vår hemsida och rapportera. Det är vi tacksamma om folk gör, då kan vi nämligen förbereda vår personal på vad som väntar och det innebär i nästa steg att de redan från början har rätt utrustning med sig.

Oavsett om det är problem eller inte så har varje station tillsyn några gånger i veckan. Stationer, där det brukar kunna vara lite oordning, ses över ännu oftare.

Finns info

På FTI:s hemsida (www.ftiab.se) kan man för övrigt själv gå in och leta upp en specifik station, klicka på den och få information om när den senast städades och när nästa städning sker.

När det gäller just stationen vid Folkets park så sker nästa städning i dag, tisdag.