Orsaken till beslutet som fattades av länsstyrelsen på fredagen är upprepade angrepp på får orsakade av lodjur i nordvästra delen av länet. Skyddsjakten omfattar en del av Mullsjö kommun, men också en liten del av Habo, Jönköpings, Falköpings och Ulricehamns kommuner.

Länsstyrelsen ser skyddsjakt som den lämpligaste lösningen i det aktuella fallet, då man anser det sannolikt att angreppen kommer att fortsätta. Beslutet gäller från och med den 27 oktober till den 20 november.

Sedan den 15 februari 2017 har fyra lodjursangrepp inträffat i Mullsjö kommun - det senaste upptäcktes den 26 oktober och besiktigades på fredagsförmiddagen. Sammanlagt har 22 får dödats eller tvingats avlivas i länets nordvästra del till följd av angreppen, som länsstyrelsen efter samtliga besiktningar har konstaterat varit orsakade av lodjur.