— Det vore som att kasta iväg en finslipad diamant, säger Annelie Fridehäll, som är en av kursdeltagarna, om att Möjligheternas kurs kan tvinga läggas ner.

Kursen har getts vid Hellidens folkhögskola sedan 2009, och riktar sig till personer som är långtidssjukskrivna och i behov av förrehabilitering. Målet är att de senare ska kunna gå vidare in i en arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hellidens folkhögskola bedriver kursen på uppdrag av Samordningsförbunden i östra Skaraborg. Ett flertal kommuner och myndigheter samverkar kring verksamheten.

Problemet är att det inte längre finns någon som vill finansiera Möjligheternas kurs.

Skolan kan inte betala

— De senaste fem åren har Samordningsförbunden finansierat kursen med hjälp av projektmedel, men det kan de inte fortsätta med. I dagsläget är det ingen utav huvudmännen som vill bekosta verksamheten, förklarar Bo Frid, kursansvarig.

Inte heller Hellidens folkhögskola kan ta på sig att finansiera kursen.

— Som det ser ut nu innebär det att vi blir tvungna att lägga ner, säger Frid.

Att skrota konceptet skulle vara ett hårt slag mot kursens deltagare. Nyligen avslutades vårens termin och många hade sett fram emot att fortsätta kursen till hösten. Men så verkar alltså inte bli fallet.

— Det känns jättetråkigt, säger Pia Walthersson, som är en av de som medverkat under våren.

Får högsta betyg

Sammanlagt har över 200 personer deltagit i verksamheten sedan Möjligheternas kurs startades på Helliden. Utvärderingar visar att kursen är mycket omtyckt och att den hjälpt många att hitta tillbaka till arbetslivet och livet i stort.

Annons

De senaste åren är det främst personer med utmattningssyndrom tagit del av aktiviteterna.

Många deltagare ställer sig starkt frågande till att behöva lägga ner en kurs samtidigt som dess behov bara blir större.

— Det är sorgligt att tvingas sluta med något som fungerar, särskilt eftersom allt fler är i behov av hjälp, säger Pia Walthersson.

"Får ett paket"

Kursen delas in i fyra huvudområden: hälso/friskvård, samhällsorientering, skapande och reflektion.

— Här får man ett helt paket istället för enstaka punktinsatser, vilket ofta är det som myndigheterna kan erbjuda, berättar Annelie Fridehäll.

Annars är det den sociala aspekten som väger tyngst för många av deltagarna.

— Som långtidssjukskriven känner man sig ganska ensam. Att få träffa folk som är i samma situation, och att få känna att man tillhör ett sammanhang, betyder jättemycket.

Även kravlösheten lyfts fram som en positiv faktor.

— Kursen handlar ju om att vi ska få må bra igen. Det är inte krav på att vi ska vara här varje dag i 15 veckor för att sedan vara redo att börja jobba igen. Det finns en stor förståelse, säger Sol Hylander, som också är kursdeltagare.

Har fört diskussioner

Helt klart är att kursen kommer att lämna ett stort tomrum efter sig om den blir tvungen att läggas ner.

Hellidens folkhögskola har dock inte gett upp hoppet. Skolan har bland annat fört diskussioner med Tidaholms kommun om tänkbara sätt att bevara kursen.

— Vi hoppas att vi kan hitta en lösning på ena eller andra sättet, säger Bo Frid.

Och just en lösning hade nog varit det bästa beskedet som kursens deltagare hade kunnat önska sig.