Djurägare vars djur kräver bete står inför stora utmaningar på grund av den omfattande torkan i Sverige. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har sammanställt fakta om alternativa foderslag vid kris.

Halm kan ammoniakbehandlas för höjd proteinhalt och för att bli mer lättsmält.

Till köttdjur och andra växande djur kan man också ge vass. Det användes förr i tiden som foder till nötkreatur. Näringsvärdet är lågt och att skörda vassen kan vara en utmaning. SLU skriver att det bästa är om djuren kan beta vassen själva. Nu när det är så torrt kan djuren komma åt mer än vanligt. Vilket näringsvärde som vassen har har varit svårt att fastställa hittills.

Djuren kan också äta löv och kvistar från både lövträd och barrträd. Det enklaste, enligt SLU:s forskare, är då att fälla träd, gärna asp, och låta djuren äta direkt från trädet.

Här kan man läsa SLU:s fullständiga artikel.