Mobiltelefoner i skolan kan vara till mycket nytta i skolarbetet, men de är också riktiga koncentrationstjuvar. Det visar undersökningar som genomförts. I en engelsk studie ökade elevernas studieresultat med 6,4 procent när ett mobiltelefonstopp i skolan infördes.

Det tar nu Västerhöjdsgymnasiet fasta på och inför på försök mobilfria lektioner.

— Det är en gemensam trivselregel, som införs av olika orsaker. Det bidrar till både trygghet och studiero. Vi vet att telefonerna tar mycket tid och koncentration i vissa fall. Vi vill också undvika att det filmas och skickas saker mellan eleverna, förklarar Marie-Louise Brage, rektor för samhällsvetenskaps- och humanistiska programmet.

Enstaka lärare på skolan har redan tidigare stoppat elever från att använda mobiler på ett störande sätt på lektionstid, men nu blir det en gemensam regel som omfattar fem av gymnasieskolans program: humanistiska, samhällsvetenskaps-, ekonom-, handel och administration samt tekniska programmet.

Annons

— Vi är först ut. Många är intresserade, men jag tror att det också kanske finns en rädsla för konflikter, säger Ewa Hjerpe, rektor för programmen för ekonomi samt handel och administration.

Hon konstaterar att än så länge har alla elever godtagit beslutet om mobilfritt utan protester.

— Vi har testat det i en vecka nu och ingen har tyckt att det varit konstigt.

Rent praktiskt innebär regeln att läraren samlar in alla elevernas mobiltelefoner när lektionen börjar och sedan delas de ut när den är slut.

— Vi tvingar ingen utan ber eleverna att lämna ifrån sig telefonen. Vi har beställt hem "mobildagis", en låda med fack där eleverna kan ställa dem, berättar Marie-Louise Brage.

Hon påpekar också att det finns tillfällen då man gör undantag, då eleverna får använda sina telefoner i undervisningen.

Försöket kommer att utvärderas, troligen efter första terminen, och både lärares och elevers synpunkter kommer att samlas in. Alla föräldrar och andra vårdnadshavare kommer även att informeras om den nya trivselregeln.

sms