Som tidningen skrivit om tidigare meddelar nu Skaraborgs sjukhus att slutenvården inom BUP (barn- och ungdomspsykiatri) stängs tillfälligt.

— Det handlar helt och hållet om att vi inte har tillräckligt många läkare och sjuksköterskor, säger Annelie Sundén Gustavsson.

När avdelning 17 för slutenvård kan öppna igen är svårt att säga menar verksamhetschefen.

— Det är en tillfällig stängning. Vi har sagt ett år framåt för att kunna jobba med rekrytering. Men vi kan inte säga med säkerhet att vi kan öppna om ett år, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Inför beslutet har man fört dialog med föräldrar och barn som mer frekvent varit på avdelningen.

— Det har varit blandade reaktioner. En del har tagit det med ro och andra tycker att det är väldigt tråkigt med långa resor, säger Annelie Sundén Gustavsson.

Annons

Mbl-förhandlingarna med fackliga organisationer har slutat i enighet. Det har funnits en förståelse för situationen, enligt verksamhetschefen.

— Det har inte varit ett lätt beslut och jag förstår att det drabbar föräldrar och barn som behöver vård. Jag är ledsen över att vi inte kan ge det här, säger verksamhetschefen Annelie Sundén Gustavsson.

För att kunna hålla avdelningen öppen har man bemannat med hyrläkare, även om det också varit svårt.

— Det är ingen hållbar lösning, det blir ingen kontinuitet. Det har varit mer för att upprätthålla verksamheten, säger Annelie Sundén Gustavsson.

17 personer arbetar idag på avdelningen, men ingen sägs upp på grund av stängningen, utan de erbjuds arbete i BUP:s övriga verksamhet.

Enligt ett pressmeddelande från sjukhuset innebär åtgärden att sjukhuset i Skaraborg inte lägger in barn med psykiatriska besvär utan de får istället efter bedömning heldygnsvård vid Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan eller Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. Det kan efter bedömning även bli aktuellt med inläggning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg, beroende på tillgång till vårdplatser vid sjukhusen.

Den som söker akut för barnpsykiatrisk problematik efter kl 17.00 vardagar samt helger hänvisas till telefonrådgivning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Där görs bedömning om patienten skall hänvisas till någon av ovanstående sjukhus eller om BUP i Skaraborg skall följa upp patienten nästkommande dag.

— Vi ser att det framöver kommer att behövas en total översyn av uppdraget för heldygnsvård inom BUP i hela Västra Götalandsregionen. Detta är en förhållandevis liten grupp patienter - inte desto mindre viktig - men det är svårt på många håll att långsiktigt kunna bemanna med rätt personal och för patienternas bästa behöver vi hitta en långsiktig lösning, säger Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör vid Skaraborgs Sjukhus i pressmeddelandet.

Tidningen har tidigare skrivit att avdelningen skulle stängas 25 september, men nu meddelar alltså sjukhuset att den stängs redan 15 september.