Vintern är här. SMHI meddelar på mitt på lördagen att delar av Skaraborg kan få extremt besvärligt väder.

Söndag morgon och förmiddag väntas snöbyar som lokalt ser ut att kunna bli kraftiga. På många håll väntas omkring 5 cm snö och lokalt finns risk för upp till ca 20 cm.

Väglaget kan bli besvärligt. Ta det försiktigt om du ska ge dig ut.

Osäkerheterna är dock stora, både när det gäller placeringen av de största snömängderna och utbredningen på området, uppger SMHI.