Det vi har att göra med är ett synnerligen välsmort system med organiserad brottslighet. Under många år har jag, tillsammans med flera andra inom åkerinäringen varnat för utvecklingen. Att åkerinäringen tidigt upptäckte vad som var i görningen är ganska naturligt, eftersom de kriminella behöver ett fungerande logistiksystem. Det krävs tunga fordon för att sköta den här typen av transporter. Jag håller det för uteslutet att bilarna körts ut ur landet, utan de har placerats i ett tungt fordon. Hur har det kunnat bli så här?

För att komma åt viktiga marknadsandelar inom transportsegmentet erbjöd de kriminella transporter till ett avsevärt lägre pris än de seriösa åkeriföretagen kunde erbjuda. Att det saknades tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, eller att man tänjer på regler om cabotagetrafik eller kombinerade transporter är av underordnad betydelse. Till detta skall tillföras det faktum att de bemannande fordonen med förare som var i stark beroendeställning och därmed fick man lojal personal i fordonen. Redan i oktober 2010 kallades Skaraborgs riksdagsledamöter till ett möte med åkerinäringen med anledning av den ökade andelen av olaga yrkesmässig trafik. Sedan detta första möte har utvecklingen bokstavligt exploderat och idag har de oseriösa aktörerna egna mobila verkstäder, mobila däckverkstäder och egna tankstationer.

Annons

Förra regeringen och nuvarande regering saknar förmåga att se vidden av det som sker och båda har ett ansvar för att trafikpolisen mer eller mindre har försvunnit.

Just det faktum att det i princip saknas kontroller på väg har skapat en ”fri marknad” för de kriminella och spåren av deras framfart förskräcker.

Ligorna genomför minst 100 000 stölder årligen och värdet på godset som förs ut ur landet uppgår till flera Miljarder kronor. Dessa stölder orsakar samhällskostnader som vida överstiger godsvärdet! Att man bokstavligt talat har släppt godstransporterna fria på våra vägar har skapat ett gyllene tillfälle för de kriminella nätverken.

Det måste till en väl fungerande kontroll på väg så vi återfår en sund transportmarknad där det inte finns utrymme för kriminella nätverk att skapa en parallell ekonomi.

En av de absolut första åtgärderna jag kommer att föreslå om jag får förtroendet av väljarna i höstens val, är att skapa en särskild myndighet för kontroll av den yrkesmässiga trafiken. Vi måste få stopp på flödet av kriminella aktiviteter på landets vägnät.

På köpet skapas förutsättningar för den seriösa åkerinäringen att bedriva sitt företagande och därmed säkras också sunda arbetsplatser.

Thomas Morell

Kandidat till riksdagen för Sverigedemokraterna