Skaraborgs tingsrätt skriver i domen att det totalt rör sig om 136,5 gram amfetamin.

41-åringen gjorde sin första beställning i slutet av juli 2018, då innehöll brevet 88,8 gram amfetamin. Nästa beställning skedde på hösten samma år, då handlade det om 47,7 gram. Åklagaren konstaterade att 41-åringen inte anmält införseln till tullen och att han därmed bröt mot ett särskilt föreskrivet förbud eller villkor för införseln. Enligt åklagaren begick 41-åringen gärningen med uppsåt.

Mannen är hemmahörande i Skövde kommun.

Nekat till brott

41-åringen har nekat till brott och menar att någon annan skulle ha narkotikan, men eftersom breven var adresserade till honom och hans bostadsadress menar rätten att den förklaringen är osannolik.

Man konstaterar också att mannen vid den här tiden själv använde amfetamin.

Narkotikasmuggling är ett brott av sådan art att straffet normalt ska bestämmas till fängelse. Eftersom mannen i mars 2018 dömdes för samma brott väljer man tio månaders fängelse.