På onsdagskvällens möte i Börstigs bygdegård luftades missnöjet med det nya systemet för att samla in matavfall.

Kommunalråden Conny Johansson (S) och Karola Svensson (C) och oppositionsrådet Lena Sjödahl (M) fanns på plats. Sjödahl och Svensson är ordinarie ledamöter i direktionen för Avfallshantering Östra Skaraborg, där sammanlagt nio kommuner ingår, Conny Johansson är ersättare.

De fick ta emot en omfattande kritik, och de gav också de upprörda medhåll på en rad punkter.

Lite avfall

Per-Hugo Claesson i Döve konstaterar att väldigt många på landsbygden får väldigt lite matavfall. Mat som blir över användas som foder till djur eller läggs på gödselstacken. För äldre människor är det en utmaning att snöröja enskilda vägar så att sophämtningen kan ta sig fram vintertid.

Alla var överens om att informationen om det nya systemet varit usel

Den som väljer bort den bruna tunnan drabbas av höjd avgift, och därför ställs tunnorna undan eller blir liggande vid vägen eftersom det blir dyrare att avstå den.

Dålig hämtning

Annons

Någon bland de som samlats till mötet slog fast att av de 70 tunnor som delats ut i Jäla så är det kanske tio som används.

Kritiken var också stark mot dåligt skött sophämtning, där till exempel Torbjörn Ivansson berättade att de gröna tunnorna med brännbart inte tömts på flera månader.

De tre politikerna gav deltagarna rätt i stora delar av kritiken.

Mer flexibelt

Conny Johansson slog fast att det inte går att komma undan inhämtning av matavfall, det regleras i miljöbalken. Men han och de två politikerkollegorna beskrev hur man arbetat för att mer flexibelt system, och att Falköpingspolitikerna till exempel låg bakom förslag som innebär att en tunna för matavfall skulle kunna betjäna fler hushåll, och att hushållen då skulle kunna dela på avgiften.

Den idén låg i linje med förslag från dem som samlats, där man tyckte att matfallsinsamling kunde samlas till de ställen där återvinningsstationer placerats ut i de olika socknarna.

Möte på måndag

På måndag kommer direktionen för Avfallshantering Östra Saraborg att ha ett sammanträde, och för att ta ställning till förslagen. Skulle det bli ett ja där krävs också ett godkännande i kommunfullmäktige i var och en av de kommuner som igår.

Karola Svensson skrev under på klagomålen mot den entreprenör som hämtar soporna.

— Entreprenören hotas med vite för de inte lever upp till kraven som ställs. Enstaka misstag kan vara okej, men när de upprepas går det inte att acceptera.