För en kort tid sedan presenterades Grundskyddsutredningens förslag som främst rör garantipensionen och bostadstillägget. Det är positivt att cirka 5 procent av pensionärerna föreslås få ett tillskott på mellan 400 och 900 kronor per månad, och för omkring 1 av 5 handlar det om som mest 200 kronor i månaden.

Detta innebär samtidigt att ungefär 3 av 4 pensionärer, som arbetat i många år, berörs inte alls eller väldigt lite av förslagen. Då den allmänna pensionen urholkas har pensionsnivåerna sjunkit successivt. En snittpensionär som arbetat heltid i 40 år kommer nu att ha ungefär samma disponibla inkomst på omkring 13 500 kronor efter skatt, som en med fullt grundskydd.

Ett långt arbetsliv ger nu för många en pension i paritet med grundskyddet - nivån som samhället signalerar är en sorts bottenplatta för att precis klara sig. Många pensionärer upplever därmed att det varit meningslöst att ha arbetat under många år. Det är oacceptabelt att pensionssystemet inte klarar av att betala ut värdiga pensioner efter ett liv i arbete.

Här i Skaraborg ligger snittpensionen efter skatt på 13 000 kronor. Är det en värdig inkomstnivå?

Det är inte konstigt att tilliten till systemet blir allt lägre. Ett ofrånkomligt nästa steg är att politikerna nu tar sitt ansvar och förändrar även andra delar av pensionssystemet – allt annat vore otillräckligt. Från SPF Seniorerna anser vi att det behövs en översyn av hela pensionssystemet. Vi vill ha ett pensionssystem som balanserar finansiell stabilitet med sociala hänsyn och politiskt ansvar. Det måste löna sig att ha arbetat!

Annons

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna

Ruby Lindström distriktsordförande SPF Seniorerna Skaraborgsdistriktet