Stipendiaterna hyllades då alla 125 avgångselever från byggprogrammen i Skaraborg var inbjudna av branschen till en informationsdag om framtiden efter studenten.

Skövde, Kavelbrogymnasiet, stipendiat: David Strålman

Motivering: ”En kille som har imponerat under sin utbildningstid. Han har tagit sin utbildning både praktiskt och teoretiskt med största ansvar. Han kommer att bli ett utmärkt tillskott till byggbranschen.”

Skara, Katedralskolan, stipendiat: Valter Öberg

Motivering: ”Valter är en arbetsmyra som med öppenhet vill lära sig allt. Han är ifrågasättande och vill hela tiden diskutera fram möjliga lösningar. Han är en god kamrat som ställer upp och hjälper andra.”

Falköping, Ållebergsgymnasiet, stipendiat: Daniel Johansson

Annons

Motivering: ”Sköter skolan exemplariskt. Goda teoretiska och praktiska kunskaper. En bra kamrat. En god representant för Byggutbildningen.”

Lidköping, De la Gardiegymnasiet, stipendiat: Emil Andersson

Motivering: ”Emil har genomgått utbildningen på ett föredömligt sätt med en motivation att lära sig mer, vilket gör att han kommer att representera branschen väl. Emil är dessutom en bra kamrat som alltid ställer upp och hjälper till.”

Mariestad, Vadsbogymnasiet, stipendiat: Rick Hjalmarsson

Motivering: ”Rick är en kille som visat stort intresse för sin utbildning och genomfört den med bra resultat både praktiskt och teoretiskt. Han är intresserad energisk och en god kamrat och har utan tvekan en framtid i byggbranschen.”

Vara, Lagmansgymnasiet, stipendiat: Gustav Lundqvist

Motivering: "Gustav är en ambitiös elev som har skaffat sig goda yrkeskunskaper under utbildningen. Gustav är en god kamrat och ett föredöme för såväl kamrater som bransch".

Tibro, Fågelviksgymnasiet, stipendiat: Filip Karlsson

Motivering: ”Filip är en mycket mogen och ansvarstagande elev som genomfört sin utbildning med goda resultat, såväl teoretiskt som praktiskt. Filip kommer att föra byggtraditionen vidare på ett föredömligt sätt och vara en god medmänniska i framtiden.”