Skaraborgs sjukhus vill göra om 18 medicinska vårdplatser i Falköping till vårdplatser för ortopedi med inriktning för äldre. Bakgrunden är de stora problem Ortopeden i Skövde har att hålla vårdplatser öppna.

Vårdförbundet är kritiskt till att beslutet fattas på lösa grunder.

Ett extra sammanträde har satts in på onsdag för styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Det finns en beslutspunkt och det gäller åtgärder för vårdplatssituationen under hösten på sjukhuset.

Bakgrunden är att det under en längre tid har varit brist på vårdplatser på sjukhuset till följd av att man inte lyckats rekrytera och behålla tillräckligt med sjuksköterskor. Det anges särskilt i sammanfattningen av ärendet att medarbetare har fått arbeta under pressade förhållanden.

Det konstateras också att endast ett fåtal vårdplatser har kunnat hållas öppna inom ortopedi.

I sammanfattningen av ärendet anges också två åtgärder som tagits fram. Det gäller en omstrukturering av vårdplatser samt rekryteringsfrämjande åtgärder. Det framhålls också att dessa åtgärder ska göras inom sjukhusets budgetram.

En MBL-förhandling har skett kring omstrukturering av vårdplatser. Det handlar om att göra om 18 av de 28 medicinska vårdplatserna vid Skaraborgs sjukhus Falköping till vårdplatser för ortopedi med inriktning för äldre. Förhandlingen med Vårdförbundet slutade i oenighet.

Annons

– Det finns ingen riskanalys gjord. Underlaget inför beslutet är bristfälligt. Arbetsgivaren kan i dagsläget inte besvara våra frågor, därför var vi oeniga, säger Lene Lorentzen, Vårdförbundet vid Skaraborgs sjukhus.

Relaterat: Operationer uppskjutna - sjuksköterskor saknas

Om man konverterar 18 platser i Falköping till ortopediska måste medicinpatienterna därifrån ta vägen någonstans och det blir sannolikt främst sjukhuset i Skövde, enligt Lene Lorentzen.

– Vi säger inte att det är en dålig lösning. Men vi ser inte att det löser problemet med för få vårdplatser och vi är emot att gå till beslut innan en analys gjorts, säger hon.

Förändringen kan innebära att patienter som fått ingrepp gjorda i Skövde behöver transporteras till Falköping. Detta är något som Vårdförbundet efterfrågar mer information om.

På sjukhuset i Falköping finns naturligtvis inte lika stora resurser som på sjukhuset i Skövde. Till exempel finns en narkosläkare enbart dagtid.

–Sjukhuset är inte rustat för den här sortens dygnet runt-vård, säger Lene Lorentzen, men hon tillägger att det än så länge är oklart exakt vilken vård som förläggs till Falköping enligt förslaget.