Den närmare två timmar långa avslutningen är nu över och det är dags för studenterna att springa ut till de församlades jubel.

Utspringet sker klassvis, och här är det första bilderna plus tv med de första klasserna som sprang ut.